Policy statement:

Prohlášení o poslání projektu OSEPA ve vztahu k Politice Volně šiřitelného softwaru v evropské veřejné správě, jak ji nastiňuje 2. OSEPA konference, naleznete ke stažení zde.


 

Záměrem druhé OSEPA konference je objevit a demonstrovat strategický dopad přechodu na FOSS v prostředí evropské veřejné správy. Konference poukáže na potenciál free open source software (FOSS) v evropské veřejné správě, budou prezentovány výsledky průzkumů realizovaných v rámci projektu OSEPA, doporučení vzhledem k technické a ekonomické výhodnosti FOSS řešení a softwarové politiky, nejlepší případy apod.

Programový záměr:

FOSS v institucích evropské veřejné správy

V rámci tématu budou představeny výsledky OSEPA průzkumů, příkladů dobré praxe a případové studie.

Témata:


FOSS právní a ekonomické aspekty v kontextu EU

 

V centru pozornosti budou témata jako softwarové licenční rámce, celkové vyhodnocení nákladů přechodu na FOSS, právní a ekonomické aspekty open source software.

Témata:


Spolupráce na FOSS řešeních pro spolehlivou a inovativní veřejnou správu

 

Téma vychází z potřeby vytvořit nové softwarové prostředí. S nástupem nových modelů zajišťování softwaru a nastupujících technologií (např. cloud computing) čelí instituce veřejné správy novým výzvám a příležitostem.

Témata:

 
Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
Česká Republika
GPS:49.394538, 15.579386